Surat, Gujarat
6 hours ago

การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

สินค้าทั้งหมดบนเว็บไซต์ โอเคทูโฮม ได้รับการคุ้มครอง ท่านสามารถคืนสินค้าได้ถายใน 7 วันโดยนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า จนถึงวันที่ประทับตราไปรษณีย์ลงบนบรรจุภัณฑ์ที่ท่านส่งกลับมาหาเรา

เอกสารและสิ่งจำเป็นสำหรับการคืนสินค้า
หลักฐานการซื้อขาย (ใบแจ้งยอดชำระของโอเคทูโฮม) แนบลงไปในบรรจุภัณฑ์
ใส่ข้อมูลของบัญชีธนาคารคุณในกล่อง หรือส่งให้เราได้ทุกช่องทางการติดต่อ
จัดส่งสินค้าด้วยกล่องบรรจุสินค้าเดิม
ระบุสาเหตุของการคืนสินค้า และทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ (ตรวจสอบเงื่อนไขด้านล่าง)

ท่านสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้ด้วยสาเหตุใดบ้าง
สาเหตุของการคืนสินค้าจะต้องเกิดจาก
สินค้าเสียหาย (เกิดจากการจัดส่ง)
สินค้าชำรุด (ต้องเกิดจากการใช้งานปกติ)
สินค้าไม่ตรงตามที่โฆษณาไว้
ได้รับสินค้าผิด (สินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิม และไม่เคยถูกใช้งาน)
บางส่วนของสินค้าสูญหาย (สินค้าต้องกลับมาในสภาพเดิม และไม่เคยถูกใช้งาน)

หลังจากผ่านไปแล้ว 7 วัน
เมื่อท่านได้รับสินค้าและเวลาผ่านไปแล้ว 7 วัน ท่านจะไม่สามารถปลี่ยนและคืนสินค้าได้ แต่หากมีการชำรุดเสียหาย หรือกรณีอื่นๆ ตามเงื่อนไขที่เรารับประกัน เราจะดำเนินการซ่อมสินค้านั้นให้

เราจะจ่ายค่าส่งสินค้าคืนให้ท่าน
หากความผิดพลาดนั้นเกิดจากเราเช่น ส่งผิดรุ่น สินค้าเสียหายก่อนถึงมือท่าน เราจะโอนเงินค่าส่งสินค้าคืนให้ท่าน

เวลาในการคืนเงิน
การเปลี่ยนสินค้าหรือการคืนเงิน อาจใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานประมาณ 2 วันทำการ และจะถูกส่งคืนเมื่อผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ระยะเวลาการตรวจสอบประมาณ 2 วัน

และเราจะโอนเงินคืนให้ท่าน/หรือส่งสินค้ากลับให้ท่านกรณีเปลี่ยนตัวใหม่ พร้อมทั้งโอนเงินค่าส่งสินค้าคืนให้ท่านกรณีเกิดความผิดพลาดจากเรา ใช้ระยะเวลาประมาณ 3-7 วัน

คุณกำลังมองหาอะไร

ตะกร้าสินค้าของคุณ